office people pretending to be working

Strategije korištenja hashtaga na Instagramu

Odabir pravog hashtaga podrazumijeva razmišljanje klijentu/kupcu. Uključuje postavljanje pitanja o sadržaju za kojim je u potrazi naša marketing persona? Nije dovoljno koristiti globalno popularne hashtagove vezane uz specifične teme koje se tiču našega poslovanja. U tom se slučaju naš sadržaj gubi i nema realnoga dosega. Naravno, ni korištenje hashtagova s niskom razinom popularnosti ne znači da ćemo biti išta vidljiviji. Recept za uspjeh je kombinirano korištenje hashtagova s jakim, nižim i srednjim dosegom (idealno je 500 – 10 000 korištenja). Također je važno konstantno isprobavanje i praćenje kombinacija. Tako ćemo vidjeti koja daje najbolje rezultate što će u konačnici dovesti do kristalizacije ključnih hashtagova za naše poslovanje. Jednako je važno koncipirati  vlastiti hashtag koji će se koristiti u svakoj objavi. On će predstavljati naš brend i poticati sljedbenike da ga i sami koriste. Primjer je Destination British Columbia koji je osmislio hashtag #exploreBC i postigao velik uspjeh.Cilj je osmisliti hashtag koji će pomoći u jednostavnom pretraživanju sadržaja i pozivanju na angažiranje (korištenje).
Jako je loše koristiti previše hashtagova u postu (preoporučeni je maksimum 30). Stoga postotak hashtagova ne smije biti viši od postotka teksta. Između 5 i 9 hashtagova je preporučeni maksimum. Pretjerivanje vodi manjem engagementu.

Hashtag na Facebooku funkcionira drugačije. Preporučuju se maksimalno 2 hashtaga uz objavu. Na toj društvenoj mreži hashtag predstavlja filter pretrage objava/sadržaja. Na Instagramu, koji se bazira na objavi fotografija, hashtag služi kao poveznica as sličnim sadržajima (kolaž). Dobar rad na hashtagu nekog brenda podrazumijeva istraživanje konkurencije, praćenje hashtagova koji oni koriste, reach koji dobivaju, followere koji ih prate i način na koji koriste njihov hashtag. “Krađa” podrazumijeva follow njihovih profila i praćenje uzvraćanja jer je u pitanju i naša targetirana skupina.

Analiza popularnosti hashtaga radi se pomoću hashtagify.me ili preko generalne pretrage na Instagramu. Trendsmap.com omogućuje pretraživanje najpopularnijeg hashtaga u svakoj državi (detaljnija analiza traži registraciju i plaćanje).

Recept za uspjeh: intuition +  information + experimentation

Leave a Comment